GovBox: Zaručená konverzia

V diskusii tu padol návrh, či by govbox v spolupráci s napr. advokátmi nerobil aj zaručenú konverziu.

Ponúknuté túto možnosť advokátom, majú konferenciu kde si volia predsedníctvo, možno sa otvoria novým technológiam.

Ja by som bol za, v piatok mam v plane mozno prispiet niecim do diskusie…

Môj príspevok už je nalinkovaný, ale tak teda nech to je aj tu, zo strany našej AK vôľa je, keď bude záujem :slight_smile:

Nápad je to dobrý, limitácie vidím dve: náklady/poplatky za ZK sú dosť vysoké a aj tak keď výsledok bude použiteľný iba ako osvedčená kópia -viď. novela zákona o eGov, tak každý si bude musieť opatrovať (elektronický) originál.

Nevidím tam nikde limitáciu, notársky osvedčená kópia je verejnou listinou, a okrem znaleckého grafologického dokazovania v zásade nikde nie je de lege oprávnenie vyžadovať originál. V súdnych konaniach, pri ukladaní do zbierky listín obch. registra, v katastrálnom konaní a (implicitná úprava aj tu a tu) - všade je úplne bez problémov postačujúca osvedčená kópia. Čakám ale na definitívne znenie novely keď sa schváli, že ako bude tá právna sila zadefinovaná.

Tá nákladovosť tiež nie je úplne horibilná - je to regulované a podľa vyhlášky napr. narátajme dvojstranový VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA:
A

  1. za vytvorenie osvedčovacej doložky… 1 euro,
  2. za každú, aj začatú stranu novovzniknutého listinného dokumentu formátu A4 0,2 eura = 0,40 EUR
  3. za každú, aj začatú stranu formátu A4 novovzniknutého dokumentu obsahujúcu konverziu informačného obsahu podľa § 2 písm. g) (tj. napr. konverziu potvrdenia o platnosti elektronického podpisu/pečate)…UNKNOWN (z vyhlášky to niekde na ceste do zbierky vypadlo)
    B
  4. tlač dokumentov, a to v sume 0,02 eura za vyhotovenie jednej čiernobielej strany formátu A4 = 0,04 EUR
  5. obstaranie obálok, a to v sume c) 0,08 eura za obálku formátu A4 = 0,08 EUR
  6. odoslanie - bulharská konštanta “threefiddy” za zásielku na dobierku a s doručenkou: 3,50 EUR

alltogether: 1,52 konverzia, 3,50 poštovné. Podľa mňa veľmi v poho cenovo.

Porovnajme si to s výpisom z obchodného registra z pošty za 4,- EUR + 45 minút v šóre a šomrajúca pani pri treťom okienku, lebo len pri ňom majú internet. Toto by sa úplne v poho dalo robiť a namiesto pošty to doručovať ľudom kuriérom kamkoľvek.

Pripomeniem, že elektronický výpis z ORSR použiteľný na právne úkony sa dá vyžiadať zdarma cez službu na slovensko.sk - keby ste to ľudom ponúkli v rámci govboxu za 4,50, že im to dojde prekonvertované do listinnej podoby priamo domov (alebo kamkoľvek si zažiadajú - napr. ja teraz musím jak idiot odniesť výpis do Unicreditu - tak by som len do govboxu dal request že doručte im to tam), podľa mňa by to trh zožral aj s topánkami.

1 Like

Ja vidím problem v tom, že sa nám to zase budí chcieť “prisať” pokútnici :confused:

bez mandátneho certifikátu ťažko, toto je naštastie poistené.