GovBox: Automatické preberanie správ do vlastných rúk

Zákazníci, čo majú veľa dennej agendy by potrebovali preberať správy do vlastných rúk masovo. Ideálne úplne automaticky. Bežne sa to rieši tak, že sa určia dni a hodiny, kedy sa to má automaticky preberať a potom existuje ešte jeden master switch, ktorým sa to dá celé vypnúť.

Dá sa to komplikovať donekonečna (napr. automaticky potvrdzovať len nejaké typy správ, podľa predmetu, odosielatela…)