Faktúra za eurofondy

Transparency International spravila nad ITMS a RPVS portál, na ktorom sa dajú prezerať eurofondové projekty až na úroveň faktúr jednotlivých dodávateľov.

A teda je tam hardvéru aj softvéru dosť.

https://eurofondy.transparency.sk/

1 Like