Estónsky E-government

"Piliermi nášho pokroku sa stalo niekoľko vecí. V prvom rade sme boli veľmi odvážni pri preberaní rizík. Museli sme tiež zmeniť spôsob myslenia, ale aj spôsob fungovania štátnych služieb.

Pre ne sme okrem toho začali budovať zdieľané platformy. Ak ktokoľvek potrebuje vládne služby, môže využiť jeden spoločný a jednoduchý spôsob. Samostatné služby nemuseli budovať tieto online súčasti samostatne, čím sa digitalizácia stala lacnejšou a efektívnejšou.

A nakoniec sme záležitosti bezpečnosti a súkromia nevideli ako bariéru. Bol to pre nás skôr priestor pre inovácie a technologická výzva."

1 Like

A post was merged into an existing topic: Nezaradené správy zo zahraničia