Estonsko spristupnilo zdrojaky volebneho systemu

zdrojaky: https://github.com/vvk-ehk/evalimine

http://www.vvk.ee/voting-methods-in-estonia/

6 posts were merged into an existing topic: Elektronické voľby sú zlý nápad