eSchránky - notifikácia bez odosielateľa a predmetu

Z Notifikácie na e-mail po novom:

Notifikácie o prijatí správy do elektronickej schránky a o presune správy do iného priečinku v rámci schránky zasielané na zvolený e-mail prešli od 7. júna úpravou. Po novom sa v notifikáciách uvádzajú informácie o prijímateľovi (názov subjektu a číslo schránky) a názov konkrétneho priečinku, do ktorého bola prijatá nová správa alebo presunutá správa.

Predmet a odosielateľ správy boli z notifikácie vypustené, aby sa predchádzalo vyhýbaniu sa prebratia úradných rozhodnutí, pri ktorých je vylúčené náhradné doručovanie.

Ďakujem pekne, teraz eSchránky nie sú vôbec použiteľné.

Nedavno mi prisla listinna zasielka zo sudu a cuduj sa svete, predmet nikde. Som ucastnikom v 3 konaniach, niektore rozhodnutia su ucinne prevzatim, niektore inak. Mam to prevzat cim skor, cim neskor, mam to prevziat…? Je to nieco celkom nove? Aby tam bol uvedeny predmet je nezmysel presne kvoli takymto spekulaciam.

Nech neuvádzajú predmet pre súdne zásielky, prečo to rušiť pre všetko?

Ináč na papierových zásielkach je napísané aspoň odkiaľ sú.

Hej, aj to odkial su ma vedie k spekulaciam :slight_smile:

§32.2 zákona 305/2013:
Ak si adresát zvolil možnosť zasielania notifikácií, bezodkladne po uložení elektronickej úradnej správy je mu zaslaná notifikácia o uložení elektronickej úradnej správy, ktorá obsahuje meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov odosielateľa a adresáta a deň uplynutia úložnej lehoty.

3 Likes

Takže porušujú zákon.

2 Likes

Notifikácie vyzerajú byť opravené, opäť sú v súlade so zákonom.
Aktuálne mi prišla takáto:

Dobrý deň,
do Vašej elektronickej schránky „Mgr. Ľubor Illek (E0006089768)“, do priečinka „Prijaté správy“, bola uložená nová správa od odosielateľa „Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (OVM)“. Úložná lehota uplynie dňa: 11.9.2017.

S pozdravom,

prevádzka portálu www.slovensko.sk