Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v

Obstarávateľ: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Predmet obstarávania: Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 11184 - VZS