Elektronická schránka - vyhľadávanie

  • Ako viem nájsť správy od konkrétneho odosielateľa napr. FO?
    Správy máme uložené v priečinkoch označených po mesiacoch pre príslušný rok. Napr. 2017 Maj, 2017 Jun atď.
    Ak ale máme niekoľko správ od odosielateľa vo viacerých mesiacoch musíme sa preklikať s nastaveným filtrom cez celý rok (po jednotlivých priečinoch) aby sme správy našli.
  • Ako si môžem nastaviť väčší počet zobrazovaných správ v priečinku. Tých štandardných 10 je veľmi málo.
1 Like