EK chystá nové formuláre k verejnému obstarávaniu

Európska komisia chystá výrazné zmeny vo formulároch používaných vo verejnom obstarávaní (napr. oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania). V súčasnosti existuje možnosť pripomienkami ovplyvniť, ako budú vyzerať.

Všetky materiály týkajúce sa pripravovaných zmien sú zverejnené tu:

Európska komisia žiada, aby sa členské štáty vyjadrili najmä k jednému alebo obom z nasledovných dokladov:

• Vysvetlenie (explanatory note) - tento dokument upozorňuje na najdôležitejšie navrhované zmeny existujúcich štandardných formulárov a rovnako zahŕňa konkrétne otázky. To je hlavný konzultačný dokument.

• Technické špecifikácie (technical specifications spreadsheet, cheat-sheet) - tento súbor je technický (bude zaujímavý len pre niektoré zainteresované strany). Tieto údaje obsahujú všetky štandardné formuláre vo forme tabuliek spolu s technickými informáciami.

Pre ľahšie čítanie technických špecifikácií je možné použiť ako alternatívu názorné vizualizácie (visualisations of the technical specifications). Tie zobrazujú najdôležitejšie informácie podobným spôsobom ako predchádzajúce verzie formulárov. Pre netechnického čitateľa, sú čitateľnejšie.

1 Like