Dotazovanie Národného katalógu otvorených dát (data.slovensko.sk) cez SPARQL Endpoint

Ahojte, keďže nový portál data.slovensko.sk prináša novinku v podobe, akým je API implementované, tj. ako SPARQL Endpoint a hoc bolo pre túto tému publikovaných možstvo informácií, tak podpory nikdy nie je dosť, a preto vytváram toto vlákno.

Ak budete potrebovať napísať nejaký dotaz, tak to tu kľudne napíšte.

Na začiatok pridám staršie video z rovnomenného školenia, ktoré vzniklo ešte pred nasadením data.slovensko.sk do produkcie:

Úplne základná podmienka pre SPARQL dotazovanie je poznanie dátového modelu (sémantiky) metadát otvorených údajov. V súčasnosti používa data.slovensko.sk metadátový štandard DCAT-AP-SK-2.0.1:
https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/datova-kancelaria/dcat-ap-sk-2.0/blob/main/index.html

ale verím, že sa nám v dohľadnej dobe podarí prejsť na 3.0.0 (ktorý sa ešte špecifikuje)
https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/slovak-egov/centralny-model-udajov/blob/develop/tbox/national/dcat-ap-sk/index.html

Viac informácií môžete nájsť aj na platforme slovensko.digital

V dohľadnej dobe budeme robiť nové školenie na túto problematiku, ktoré už bude súvisieť iba so SPARQL Endpointom data.slovensko.sk
https://wiki.vicepremier.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=150143369

Malo by byť na konci tohto mesiaca, alebo hneď prvý týždeň nového.
Do stránok pre podporu portálu data.slovensko.sk sme pridali novú Tému: Dotazovanie otvorených údajov cez SPARQL Endpoint. (Bohužiaľ, podpora beží na MetaIS Confluence, a bohužiaľ je kvoli bezpečnosti zmemožnený prístup mimo zo SR. Na tom pracujeme.)

1 Like

Máte tam Confluence verziu 7.19.19, tá by už mala byť v poriadku nie?
https://securitylab.sk/cinska-kyberspionaz-v-produktoch-atlassian/
https://www.csirt.gov.sk/posts/556.html

Ďakujem za informáciu, skúsim prezistiť či sa to dá zmeniť.

Začal by som s dotazom, ktorý sa bude asi najčastejšie vykonávať, a to je vrátenie najnovšej verzie datasetu v dátovej sérii. Podmienka je samozrejme správna katalogizácia.

Dataset (Dátová séria): Register adries - geografická reprezentácia ulíc - cestné úseky

Obrázok z webu: Detail dátovej série Geodata Registra adries

Príklad dotazu: Vráť najnovšiu verziu Cestných úsekov?

PREFIX dct: <http: //purl.org/dc/terms/>
PREFIX dcat: <http: //www.w3.org/ns/dcat#>
SELECT *
WHERE {
<https: //data.gov.sk/set/6a81933d-2871-46b9-a26e-8ca980f83e99> dct:hasPart ?dataset .
?dataset dcat:distribution ?distribution .
?dataset dct:issued ?issued .
?dataset dct:modified ?modified .
?dataset dcat:distribution ?distribution .
?distribution dcat:downloadURL ?downloadURL .
} order by desc(?issued)

2. Zakódovanie dotazu - URLEncoding
Je možné použiť napr. nasledovný URLEncoder.
PREFIX%20dct%3A% 20 %3Chttp%3A%2F%2Fpurl.org%2Fdc%2Fterms%2F%3E%0APREFIX%20dcat%3A% 20 %3Chttp%3A%2F%2Fwww.w3.org%2Fns%2Fdcat% 23 %3E%0ASELECT% 20 %2A%0AWHERE% 20 %7B%0A% 20 % 20 % 20 %3Chttps%3A%2F%2Fdata.gov.sk%2Fset%2F6a81933d- 2871 -46b9-a26e-8ca980f83e99%3E%20dct%3AhasPart% 20 %3Fdataset% 20 .%0A% 20 % 20 %3Fdataset%20dcat%3Adistribution% 20 %3Fdistribution% 20 .%0A% 20 % 20 %3Fdataset%20dct%3Aissued% 20 %3Fissued% 20 .%0A% 20 % 20 %3Fdataset%20dct%3Amodified% 20 %3Fmodified% 20 .%0A% 20 % 20 %3Fdataset%20dcat%3Adistribution% 20 %3Fdistribution% 20 .%0A% 20 % 20 %3Fdistribution%20dcat%3AdownloadURL% 20 %3FdownloadURL% 20 .%0A%7D%20order%20by%20desc% 28 %3Fissued% 29

3. Vykonanie dotazu na SPARQL Endpoint cez HTTP

https://data.slovensko.sk/api/sparql?query=PREFIX%20dct%3A%20<http%3A%2F%2Fpurl.org%2Fdc%2Fterms%2F> PREFIX%20dcat%3A%20<http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2Fns%2Fdcat%23> SELECT%20* WHERE%20{ %20%20%20<https%3A%2F%2Fdata.gov.sk%2Fset%2F6a81933d-2871-46b9-a26e-8ca980f83e99>%20dct%3AhasPart%20%3Fdataset%20. %20%20%3Fdataset%20dcat%3Adistribution%20%3Fdistribution%20. %20%20%3Fdataset%20dct%3Aissued%20%3Fissued%20. %20%20%3Fdataset%20dct%3Amodified%20%3Fmodified%20. %20%20%3Fdataset%20dcat%3Adistribution%20%3Fdistribution%20. %20%20%3Fdistribution%20dcat%3AdownloadURL%20%3FdownloadURL%20. }%20order%20by%20desc(%3Fissued)

3. Vykonanie dotazu na SPARQL Endpoint cez CURL

curl --location 'https://data.slovensko.sk/api/sparql?query=PREFIX%20dct%3A%20%3Chttp%3A%2F%2Fpurl.org%2Fdc%2Fterms%2F%3E%0APREFIX%20dcat%3A%20%3Chttp%3A%2F%2Fwww.w3.org%2Fns%2Fdcat%23%3E%0ASELECT%20%2A%0AWHERE%20%7B%0A%20%20%20%3Chttps%3A%2F%2Fdata.gov.sk%2Fset%2F6a81933d-2871-46b9-a26e-8ca980f83e99%3E%20dct%3AhasPart%20%3Fdataset%20.%0A%20%20%3Fdataset%20dcat%3Adistribution%20%3Fdistribution%20.%0A%20%20%3Fdataset%20dct%3Aissued%20%3Fissued%20.%0A%20%20%3Fdataset%20dct%3Amodified%20%3Fmodified%20.%0A%20%20%3Fdataset%20dcat%3Adistribution%20%3Fdistribution%20.%0A%20%20%3Fdistribution%20dcat%3AdownloadURL%20%3FdownloadURL%20.%0A%7D%20order%20by%20desc%28%3Fissued%29'