Dopracovanie IS GP SR_zákon č. 91/2016_nultá etapa

Obstarávateľ: Generálna prokuratúra SR
Predmet obstarávania: Dopracovanie IS GP SR_zákon č. 91/2016_nultá etapa
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 9783 - DES

Tak opat na udajne autorske prava? Som bol zvedavy kto to skusi prvy…GP SR je asi nad zakonom…

Z oznamenia:
“Práce, tovary alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt z týchto dôvodov Áno
Dôvod ochrana výlučných práv vrátane práv duševného vlastníctva”

Aj to aj napriek usmerneniu UVO - https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodicke-usmernenia/vseobecne-metodicke-usmernenia-zakon-c-3432015-z-z--51e.html?id=4092

1 Like