Dodávka výpočtovej techniky, zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou a príslušenstva

Obstarávateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Predmet obstarávania: Dodávka výpočtovej techniky, zariadení súvisiacich s výpočtovou technikou a príslušenstva.
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 11297 - VZT