Dodávka výpočtovej techniky - Enterprise infraštruktúra

Obstarávateľ: Slovenská pošta, a.s.
Predmet obstarávania: Dodávka výpočtovej techniky - Enterprise infraštruktúra
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 11795 - VZT