Dodávka služby svietenia na stanovenej úrovni poskytovania služieb v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave

Obstarávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava
Predmet obstarávania: Dodávka služby svietenia na stanovenej úrovni poskytovania služieb v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 16655 - DES