Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb

Obstarávateľ: Slovenská pošta, a.s.
Predmet obstarávania: Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 11798 - VZT

EMM spol. s r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 17316260
Sekurisova 16 , 84102 Bratislava
Slovensko

Celková hodnota zákazky/časti: Jedna hodnota
Hodnota (ktorá sa brala do úvahy): 28 364,0000 Mena EUR bez DPH

Atos IT Solutions and Services s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 45650276
Dúbravská cesta 4 , 84104 Bratislava
Slovensko

Celková hodnota zákazky/časti: Jedna hodnota
Hodnota (ktorá sa brala do úvahy): 144 694,0000 Mena EUR bez DPH