Dodávka 180 ks mobilných pracovísk zamestnancov prokuratúry a obnova hardvérového a softvérového vybavenia pre doplnenie projektu OPIS – Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR (ES GP SR)

Stručný opis:
Doplnenie počtu mobilných pracovísk zamestnancov prokuratúry a obnovenie zastaraného HW a súvisiaceho SW pre projekt ES GP SR.
Dokončenie technologických a infraštruktúrnych nastavení v zmysle doplnenia projektu ES GP SR z pohľadu HW a SW vybavenia
Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 151 250,00 Mena EUR bez DPH

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/343121