Dodanie, úprava a prispôsobenie špecifických modulov a ich implementácia do systému OTB a služby spojené s prípravou a zabezpečením vykonania cvičení CAX

Obstarávateľ: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Predmet obstarávania: Dodanie, úprava a prispôsobenie špecifických modulov a ich implementácia do systému OTB a služby spojené s prípravou a zabezpečením vykonania cvičení CAX
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 16722 - IPS