Dodanie serverov

Obstarávateľ: Úrad pre verejné obstarávanie
Predmet obstarávania: Dodanie serverov
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 4191 - MUT