Differencovaný prístup k projektom podľa kritickosti

Tragédiou OPISu bolo meškanie kľúčových projektov ako registre, ÚPVS a pod. Na úrovni programu musí existovať diferencovaný prístup k riadeniu kritických projektov, ktoré ovplyvňujú business case celého programu a tieto musia byť pod intenzívnejším dohľadom a koordináciou. Príklad: https://www.gov.uk/government/groups/major-projects-authority

1 Like