Dátové centrum obcí a miest


#102

Jasne, môžete sa spýtať a keď nájdete toho čo bude vedieť odpovedať dajte vedieť aj mne :-), trochu humoru, žiaľ neviem, radi by sme čo najskôr, stále sa na tom pracuje, nie je to jednoduché.


#103

tu sú celkom dobré nápady a žiaľ aj niekoľko nepresností. 1. Obce sa už dávno spájajú pre vyriešenie niektorých kompetencií. Tvoria sa tzv Spoločné obecné úrady. Riešia agendu pre niekoľko obcí. Prax ich k tomu dovedie.
2. Menej SW a HW typu DCOM, DCOM je v cloude a jelen jeden, a je jedno koľkojeobcí, Obce sú v tzv tenante, teda je jeden SW a každá obec má samostatný, nazvime to okruh, Ked sa hlásite do internet bankingu, nemáte vlastný SW ale rovnaký ako ostatní zákazníci len vidíte len svoje veci.


#104

Ja to až tak tragicky nevnímam, dôvod je, že život na niektorých obciach je trošku iný ako v mestách, treba byť trpezlivý.


#105

poznáte myslenie na obciach? nemyslím len starostov, ale normálnych ľudí. Naozaj si myslíte, že ušetrenie penazí je pre nich dôležitejšie ako pocit, že sú nezávislí od okolitých obcí a rozhodujú o sebe sami? Obava že tzv stredisková obec rozhodne o nich napríklad v otázke vytvorenia skládky, premiestnenia neprispôsobivých spoluobčanov, pridelenia väčšieho množstva penazí na rekonštrukciu verejného osvetlenie v strediskovej obci na úkor tej pripojenej…táto obava ich zatiaľ drží samostatne. Ten proces zgrupovania nastane, ale myslím, že ešte to chvíľku potrvá.


#106