Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie

Obstarávateľ: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Predmet obstarávania: Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 17591 - MUS

1 Like