Data Scientist @ IFP

IFP hľadá programátora/db špecialistu/dátového analytika. Viac na https://inhiro.com/job/id/5704

— HĽADÁME NOVÉ POSILY NA NAJVÄČŠIU VEC OD PRIJATIA EURA

v rámci nového projektu zvyšovania hodnoty za verejné peniaze. Viac o projekte: http://goo.gl/QgeyxJ alebo http://goo.gl/1bUvjy

Dátový(á) analytik(čka) bude integrovať a analyzovať našu superdatabázu, ktorá kombinuje údaje z informačných systémov štátnych inštitúcií, napríklad finančnej správy, sociálnej poisťovne alebo úradov práce.

Poslaním IFP je poskytovať kvalitné a spoľahlivé makroekonomické, daňové a fiškálne analýzy a prognózy, a analýzy a prognózy verejných výdavkov a finančných trhov, pre slovenskú vládu a verejnosť. Zúčastňuje sa aj na tvorbe politík ministerstva financií.

IFP tvoria tri odbory. Odbor makroekonomických analýz a prognóz (IFP1) predpovedá a analyzuje vývoj slovenskej ekonomiky, napríklad rast HDP, infláciu či nezamestnanosť. Zaoberá sa riadením štátneho dlhu, analýzou bankového sektora a ostatnými inštitúciami pôsobiacimi na slovenskom finančnom trhu. Odbor daňových príjmov a fiškálnych analýz (IFP2) predpovedá a analyzuje príjmy verejných rozpočtov (najmä dane a odvody), zaoberá sa fiškálnou politikou, verejnými financiami a ich dlhodobou udržateľnosťou. Odbor štrukturálnych a výdavkových politík (IFP3) sa venuje výdavkovým a štrukturálnym politikám, napríklad školstvu, zdravotníctvu či životnému prostrediu, z pohľadu ministerstva financií. Zastrešuje projekt zvyšovania hodnoty za verejné peniaze pri rozhodnutiach v oblasti prevádzky, investícií, politík a regulácií.

2 Likes

Uspesneho kandidata potom radi uvitame aj na stretavkach OpenData.sk. :slight_smile: