Data Governance with Limited Resources: Leverage AI & Automation - webinar

WEBINÁR spoločnosti Adastra:
V dnešnej dobe potrebujú firmy a organizácie dosiahnuť viac (majú viac práce, musia spĺňať viac legislatívnych požiadaviek, poskytovať viac reportov…), pričom zdrojov je menej ako predtým. Automatizácia zachytávania metadát predstavuje revolúciu procesu zavádzania firemného dátového katalógu. Vďaka nej už nie je potrebné manuálne nahadzovať biznisové metadáta a umožňuje užívateľom zamerať sa na to podstatné: zavedenie a zlepšovanie správy dát.

Počas nášho webináru zistite ako môžete:

  • Zefektívniť dátový katalóg na zvyšovanie kvality dát pomocou AI a automatizácie
  • Získať prístup do väčšieho ekosystému dostupných zdrojov vďaka automatickému skenovaniu všetkých dátových zdrojov
  • Zvýšiť dostupnú hodnotu dát pre všetkých užívateľov pracujúcich s dátami

Webinár sa uskutoční v českom jazyku.
Rečníkom bude David Kolinek (Product Manager, Ataccama)

Štvrtok, 30.7.2020 od 14:00 do 15:00 CET
REGISTRÁCIA>>> https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_nKoXROWwRAm9D7fY7SMXiQ

2 Likes