D.viewer od Ditecu nezobrazuje platnosť podpisu

Neviem či ste si všimli, ale D.Viewer od Ditecu nezobrazuje či je dokument platne podpísaný. Zobrazuje iba niektor atribúty podpisu. Ale či ide o platný dokument, s nenarušenou integritou, to Vám nezobrazi.

Chybička se vloudila, dwiever je samozrejme produkt Ditecu nie disigu