Chyba pri podpise - Java sa po spustení ukončí (MacOS)

Zdravím, neviete mi niekto poradiť ? Pri podpisovaní cez slovensko.sk mi vyhodí nasledovnú chybu, pritom máme všetko nainštalované a skúšal som urobiť reinstall Java a aj tak to nefunguje.

Najprv slovensko.sk napíše: Chyba - spojenie prerušené a potom mi vyhodí systém nasledovnú chybu:

Process: java [5419]
Path: /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Home/bin/java
Identifier: com.oracle.java.8u391.java
Version: 1.0 (1.8.0_391)
Code Type: X86-64 (Native)
Parent Process: ??? [1]
User ID: 501

Date/Time: 2023-11-06 12:09:47.906 +0100
OS Version: Mac OS X 10.15.7 (19H2026)
Report Version: 12
Anonymous UUID: 5C24040F-AF0B-AB19-4E37-DD303905D24A

Sleep/Wake UUID: 7279865C-883E-48FA-95BB-7C2363C55A2C

Time Awake Since Boot: 39000 seconds
Time Since Wake: 3200 seconds

System Integrity Protection: enabled

Crashed Thread: 0 Dispatch queue: com.apple.main-thread

Exception Type: EXC_BAD_ACCESS (SIGABRT)
Exception Codes: KERN_INVALID_ADDRESS at 0x000000000000000c
Exception Note: EXC_CORPSE_NOTIFY

Termination Reason: DYLD, [0x4] Symbol missing

VM Regions Near 0xc:

__TEXT 00000001056da000-00000001056ea000 [ 64K] r-x/r-x SM=COW /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Home/bin/java

Dyld Error Message:
Symbol not found: _pthread_self_is_exiting_np
Referenced from: /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Home/lib/libjfxwebkit.dylib
Expected in: /usr/lib/libSystem.B.dylib

Oracle Java 8 je stále podporovaná na Macu ?

Čo si pamätám, tak podpra skončila už dávno.

tento trik náhodou nepomôže?
https://eformulare.uvzsr.sk/web/guest/navod-na-podpisanie-elektronickeho-formulara