Centrum právnej pomoci pre podniky

V rámci diplomovej práce sa zaoberám kvalitou podnikateľského prostredia a v týchto dňoch píšem návrhy a odporúčania na zlepšenie podmienok pre podnikania. Súčasťou praktickej časti práce bol aj vlastný realizovaný prieskum kvality PP medzi MSP kde samotní podnikatelia dostali priestor na vyjadrenie vlastných návrhov na zlepšenie PP. Niekoľko podnikateľov uviedlo, že by privítali ak by ich štát zastupoval pri vymáhaní pohľadávok od väčších subjektov, ktorí sa niekedy aj úmyselne vyhýbajú plateniu faktúr. Prípadne by uvítali aj bezodplatnú právnu pomoc. Problematika platobnej neschopnosti je stále aktuálna a približne každá štvrtá platba prichádza s omeškaním. V súvislosti s týmto návrhom podnikateľov mi napadlo, že na Slovensku by mohol existovať taký inštitút, ktorý by takúto pomoc mikro, malým a stredným podnikateľom poskytoval. Obdobným spôsobom funguje u nás Centrum právnej pomoci, ako štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom spravodlivosti SR na základe zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi, ktorá poskytuje pomoc výlučne fyzickým osobám. Na rovnakom princípe by mohla existovať takáto inštitúcia, ktorá by poskytovala právnu pomoc MSP po splnení určitých kritérií. Vedel by som si predstaviť, že by táto platforma fungovala aj pod záštitou Slovak Business Agency ako špecializovanej inštitúcie z hľadiska podpory MSP. Financovaná by bola napr. prostredníctvom eurofondov ako Centrum právnej pomoci, prípadne časť z vymoženej pohľadávky by získala táto inštitúcia na parciálne pokrytie nákladov. Častokrát ak sa takýchto pohľadávok podnikom “nakopí” môže to byť pre nich likvidačné a musia ukončiť svoju činnosť. Uvítal by som kritický názor z pohľadu nezainteresovaných osôb o možnosti realizácie tohto nápadu prípadne nedostatkoch.
Ďakujem

1 Like

Znizit transakcne naklady, delegovat vymahanie pohladavok na spravne riadenie , alebo mimosudne pomocou rozhodcov, pripadne nejaky institut zjednodusenej exekucie Brněnský start-up chce vzít práci právníkům. Pomáhá podnikatelům vymáhat nesplacené faktury | Hospodářské noviny (iHNed.cz)

Štát by mohol začať platiť podnikateľom aj marketingové agentúry, prekladateľov, IT oddelenia a podobne :wink: Aby vedeli lepšie konkurovať úspešnejšim a väčším podnikom…

Ak by fungovali sudy a rozhodovali o neuhradenych fakturach a dlhoch v priebehu par tyzdnov, na ziadne centra pomoci a podobne nezmysly by nebolo potrebne ani pomysliet. Nepotrebujeme dalsiu zbytocnu statnu agenturu, ale funkcne a rychle sudy.

4 Likes