Centrálny register zmlúv - zverejňovanie zmlúv zo samospráv

Ahojte,
nevie prosím niekto, či štát plánuje zaviesť možnosť (príp. povinnosť) zverejňovať zmluvy zo samospráv v jednotnom centrálnom registri?

Momentálne jestvuje centrálny register zmlúv, ktorý využívajú verejné inštitúcie:
https://www.crz.gov.sk/
Ale obce a mestá tam myslím nemôžu prispievať? Všimol som si, že v registri sú niektoré zmluvy aj z obcí, ale vtedy ide o zmluvu z obstarávania cez tzv. elektronický kontraktačný systém. Ak tomu správne rozumiem, tak nie všetky obstarávania (a teda aj nie všetky zmluvy) robia mestá práve cez tento systém. Je možné do registra pridávať aj takéto, ostatné zmluvy?

Na stránke ministerstva vnútra sa spomína takýto cieľ:
“Vytvoriť priestor na zverejňovanie zmlúv samospráv na jednom centrálnom registri.”

Na tejto stránke sa tiež píše:
" 63 % opýtaných by uvítalo možnosť zjednotenia zverejňovania zmlúv vrátane samospráv na jednom centrálnom registri." (článok z roku 2017)

Nevie, prosím, niekto o tomto cieli viac?
Ďakujem

§ 5a ods. 6 zákona 211/2000 Z. z.: "Povinne zverejňovaná zmluva, ktorej účastníkom je povinná osoba, sa zverejňuje v registri; to neplatí, ak ide o Národnú banku Slovenska a povinné osoby, ktorými sú obce, vyššie územné celky, povinné osoby, ktoré sú ich rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, a povinné osoby, v ktorých majú viac ako 50 % účasť. "

Podľa mňa, skôr ako prikázať samosprávam zverejňovať v jednotnom registri je potrebné zjednotiť pravidlá zverejňovania na stránkach obcí. Lebo takto je to osvedčené - zmluvu nájdem na stránke obce, ktorej sa týka. A pod jednotnosťou rozumiem to, že rovnako ako štandardy pre vizuál stránok, by mali byť určené štandardy, ako má zverejňovanie “vyzerať”. Nie len, čo sa má zverejniť, ale aj ako (prehľadná tabuľka, možnosť filtrov a podobne.)

Myslím, že jednotný register môže byť prínosný pre aktivistov a investigatívnych novinárov (alebo dátových analytikov), ktorrí by chceli sledovať napr., z ktorými obcami a mestami spolupracovala nejaká konkrétna firma.

Ozaj, je technicky možné dokázať obci, že zmluvu naozaj zverejnila na svojom webe včas, alebo naopak, nezverejnila?

Ďalší prínos spoločného registra môže byť v tom, že si môžete porovať, ktoré mestá kolko platia za podobné služby. Nedá sa to samozrejme jednoducho hneď porovanať podľa ceny, ale aspoň vám register vylistuje zoznam zmlúv z rôznych miest, ktoré si novinár môže pozrieť.

Podľa štandardov by webová stránka mala obsahovať dátum jej úpravy (zverejnenia súboru).

Myšlienka jedného archívu nie je zlá, ale:

  • mali by sa porovnať zvýšené výdavky štátu vs. pokles nákladov obcí (či sa to oplatí),
  • premyslieť zodpovednosť za “výpadok CRZ” vo vzťahu k účinnosti zmluvy a k zmluvnej strane (obec) (nejaká forma SLA?).

Na záver: nie je možné porovnať ceny ad hoc, obec k obci - keďže majú rôznu veľkosť, rôzne klimatické, geografické podmienky a pod. :slight_smile:

mali by sa porovnať zvýšené výdavky štátu

treba kvôli tomu vôbec navyšovať výdavky? Podľa mňa súčasné funkcie CRZ sú dobré aj pre potreby miest a obcí.

premyslieť zodpovednosť za “výpadok CRZ” vo vzťahu k účinnosti zmluvy a k zmluvnej strane (obec) (nejaká forma SLA?).

Je možné to vyriešiť nejako analogicky, tak, ako je vyriešená zodpovednosť inštitúcií, ktoré už v CRZ sú?

Podľa štandardov by webová stránka mala obsahovať dátum jej úpravy

Môžeš, prosím ťa, poslať link, na tieto štandardy? Je to dátum uvedený niekde v HTML kóde ako text, alebo ide o nejaký meta-údaj, ktorý preukazuje, kedy bol súbor naozaj upravovaný?

Ja len upozornim, ze pokial tam nie je casova peciatka nejake tretej strany (autority ci nebodaj blockchainu), tak taky dokument s lubovolnym datumom vyrobim na pockanie.

2 Likes

… to síce vyrobíš, ale vedome sa doúšťaš trestného činu … Tým sa dosť líšime od západu (ako som mal možnosť zistiť keď som pracoval v korporáciach). Tu vymýšľame techniky ako zabrániť páchaniu takých vecí, kým tam je to oveľa volnejšie. Myslím, že keby bežný západný občan mal používaťž náš internetbanking s dvojitými, či trojitými faktormi autentifikacie, tak by to použivať ani nevdel … tam stačí hrozba, že pokiaľ niekto zistí ze si podvadzal, ides sediet, a sud mas do 2 tyzdnov po vzneseni obvinenia. :slight_smile:

Tak isto sa da ist aj do opacneho extremu

https://www.podnikanivusa.com/2019/04/17/nekdo-se-pokousi-prevzit-moji-firmu-a-mozna-ukrast-pozemek/

Ide o výnos č. 55/2014 Z. z., konkrétne § 15 ods. 1 písm. k): kde štandardom webového sídla je o.i. " uvedenie dátumu vytvorenia webovej stránky a dátumu jej poslednej aktualizácie na webovej stránke, ktorá obsahuje otvorené údaje podľa § 52 alebo povinne zverejňované informácie podľa osobitných predpisov.3)"
link na výnos:https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/55/20190226

Áno všetko sa dá primerane upraviť a ani dátum zverejnenia zmluvy nie je nikdy zaručený :slight_smile:.

Čo sa týka CRZ, zvýšené výdavky by predsa boli v tom, že by do systému odrazu začalo nahrávať svoje zmluvy okolo 3000 subjektov (plus počítaj aj rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré sú zriadené obcami a ktoré spravidla zverejňujú na webe obce). Ani si netrúfam odhadnúť, koľko povinných osôb to celkom bude (rádovo desaťtisíce - jedna obec môže mať aj 5 RO alebo PO). Aj to je zrejme dôvod, prečo štát nechal tú povinnosť zverejňovať na obecných weboch.

Čo sa týka tej zodpovednosti, neviem ako to funguje v CRZ, ale určite môže nastať prípad, kedy CRZ nebude fungovať (výpadok, maintenance …) a čo potom bude obec robiť?

Môže byť pomerne dobre zaručený práve centrálnym registrom, ako nezaujatým tretím prvkom. Obec pošle zmluvu do centrálneho registra, a ten odošle obci potvrdenie, že dňa “toľkého a toľkého” obec naozaj zmluvu odoslala.

Obec nebude robiť nič, zodpovednosť za problémy bude mať centrálny register, obec bude mať potvrdenie, že zmluvu poslala na register včas :slight_smile:

ÁNo, ale na oplátku tieto peniaze ušetria obce, keďže nemusia uploadovať súbory do svojich webov. Rozpočty obcí, miest a vlády, to je aj tak v konečnom dôsledku jedna kasa :slight_smile:

veď o tom píšem, čo ak CRZ nebude fungovať? potom nebude ani potvrdenie, keďže proste nebude fungovať :slight_smile:

je to pravda iba sčasti. ide o verejné prostriedky, ale keďže existuje Európska charta samosprávy, je potrebné tie prostriedky prísne oddeľovať.

Potvrdenie bude mať obec uloženú vo svojom poštovom priečinku, mimo systému CRZ. Neviem ako to funguje teraz medzi CRZ a jeho súčasnými partnermi (inštitúciami), každopádne, podobne by sa právne zodpovednosti mohli upraviť aj medzo CRZ a obcami.

Po oficiálnej stránke to možno treba oddeľovať, ale po praktickej stránke to podľa na nie je až také dôlkežité. Ja sa na to pozerám z pohľadu daňového poplatníka: to čo minie navyše štátna inštitúcia ušetrí peniaze obciam a mestám.

Je to zjednodušené. O štátnych peniazoch rozhoduje parlament a o obecných obec prostredníctvom svojich malých zastupiteľstiev. Štát nemôže prikázať obci, na čo má peniaze minúť.

Naďalej je nedoriešená otázka, ako reálne zabezpečiť zverejňovanie pre tritisíc obcí, miest, ale aj ich rozpočtových a príspevkových organizácií, ktoré zverejňujú na obecných weboch - celkom odhadom 10 tisíc povinných osôb. Veď CRZ teraz zabezpečuje zverejňovanie pre pár desiatok právnických osôb. No nemyslím si že pridanie desaťtisíc ďalších povinných osôb bude mať pozitívny vplyv na prehľadnosť toho zverejňovania :slight_smile:

Prehľadnosť sa dá vyriešiť pridaním jedniného filtra (checkboxu) vo forme “Zobraziť aj zmluvy obcí a miest.”

Tak či tak si zrejme väčšinou v tom registri pozeráš len konkrétnu inštitúciu, ktorej názov zadáš do vyhľadávacieho poľa. Podľa mňa nikto si nepozerá CRZ len tak náhodne, zmluvy z viacerých oblastí.

Teda je to vec len rozsahu, nie princípu. Ak by toto čítal niekto kompetentný, mohol by povedať, koľko viac servrov (peňazí) treba, aby stránka s CRZ zvládla povedzme 10 miliónov zmlúv? Teda o akých veľkých dodatočných nákladoch vlastne hovoríme. Ja si myslím, že dobrá databáza nemá problém s väčším množstvom dát (neviem odhadnúť, koľko zmlúv uzatvorili všetky obce a mestá spolu).

Ak im štát odoberie zodpovednosť za zverejňovanie, tak im zároveň aj odoberá finančnú ťarchu za túto zodpovednosť. Predpokladám, že obce nebudú na vlastné náklady prevádzkovať sekciu webu so zverejňovanými zmluvami, ak ich tak či tak budú musieť posielať do CRZ.

treba porovnať pokles nákladov na obci a nárast na strane štátu. potom môžeme zodpovedne vyhlásiť, že sa to oplatí :slight_smile:

a to je problém - štát si tú zodpovednosť prevezme iba akoby obrazne, keďže povinnou osobou bude stále obec ako účastník právneho vzťahu. Čiže štát bude zodpovedný za platnosť obecných zmlúv? (platná = zverejnená)

Áno, CRZ (štát) bude zodpovedný za zverejnenie zmluvy. Obec bude zodpovedná len za zaslanie zmluvy do CRZ.

Áno.Zatiaľ nevieme povedať, či sa to finančne oplatí. Nevieme, koľko peňazí stojí udržiavanie tak veľkej databázy zmlúv. Nevieme (ani rádovo) o koľko zmlúv spolu vlastne ide. Obce už majú aj tak naprogramované svoje vlastné weby na zobrazovanie zmlúv. Napriek tomu sa podľa mňa oplatí na túto tému diskutovať.

Radovo stovky eur mesacne za cely CRZ dokopy teraz, keby ste ho vyklopili na Amazon S3. V nemom uzase sa divim o com tu rozpravate, toto su zanedbatelne naklady.