Centrálny nákup produktov a služieb ORACLE


#1

Obstarávateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Predmet obstarávania: Centrálny nákup produktov a služieb ORACLE
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 17403 - MSS