Centrálny nákup produktov a služieb ORACLE

Obstarávateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Predmet obstarávania: Centrálny nákup produktov a služieb ORACLE
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 17403 - MSS

Obstaravanie produktov a služieb ORACLE za 36 064 000 EUR bez DPH uverejnene vo vestníku č. 239/2018 - 05.12.2018 s lehotou na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť do 09.01.2019 09:00 !!!

Co sa deje ?

InterWay, a.s.
20.November 2018 …ORACLE… 8 340 000,00 €
11.December 2018 …ORACLE… 5 469 428,16 €