Centrálny informačný systém inšpektorátu práce s názvom „Safe Work“ (IS SAWO)

nie je to tento IS?

hoci ta suma nesedi

1 Like