Centrálna rámcová dohoda na poskytovanie licencií a produktov ORACLE a služieb s nimi súvisiacich

Obstarávateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Predmet obstarávania: Centrálna rámcová dohoda na poskytovanie licencií a produktov ORACLE a služieb s nimi súvisiacich
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 11772 - VZS

Hodnota (ktorá sa brala do úvahy): 2 156 145,2200 Mena EUR bez DPH
Plnenie centrálnej rámcovej dohody za 2Q r. 2016

Celkova suma je 30M eur.

K tomuto: Z ponuky interway.

Zlava 7% oproti cenniku Oracle? Netusite niekto kolko sa bezne vyjedna zlava oproti cenniku v komercii?

1 Like