Centrálna rámcová dohoda na dodávku licencií a licenčnej podpory TALEND

Obstarávateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Predmet obstarávania: Centrálna rámcová dohoda na dodávku licencií a licenčnej podpory TALEND
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 17409 - MSS