CASUS IS - Informačný systém pre pomoc ľuďom so zdravotným znevýhodnením

Množstvo ľudí so zdravotným znevýhodnením (ľudí v produktívnom veku i seniorov) žije v osamotení vo svojich domácnostiach. Nie vlastnou vinou sa tak môžu dostať do situácie, kedy si nevedia sami poradiť pri zranení, úraze, páde. V osamotení môže dôjsť k ešte závažnejším následkom. Informačný systém CASUS IS má za cieľ automaticky detekovať pád človeka a poslať upozornenie - alert ich blízkym (či už doma alebo v zahraničí), alebo opatrovateľom z odborov terénnej opatrovateľskej služby, aby sa im vo vyššie spomenutých hraničných situáciách dostalo pomoci.
Stručný popis technológie nájdete priamo na linku stránky: http://torstencreative.com/Priloha10_Strucny_popis_novej-inovativnej_technologie.pdf