Bulharsko: všetok softvér vyvinutý pre vládu open source, vo verejnom repozitári

Bozhidar Bozhanov (poradca podpredsedu vlády v Bulharsku) píše: “the amendments to the Electronic Governance Act (…) require all software written for the government to be open-source and to be developed as such in a public repository.”

6 Likes