Bottom-up architektúra a design

Popis

Manažéri uvažujú, že každé podrobné vysvetľovanie zákazníkovi znamená množenie jeho otázok donekonečna. Ako keby nevedeli, že to je jediný základ, ktorým vzniká spoločná motivačná schéma = dôvera implementátora a zákazníka. Preto vidia svoju dôležitosť v tom, aby tomu bránili. Tvoria top-down, v ktorom nikto nie je zodpovedný za zrozumiteľné riešenie, lebo veď to je podľa nich zdroj všetkej neprofesionality. Do kontraktov sa namiesto otvorených, jednoduchých, transparentných technických riešení, ktoré dostáva zakazník plne do rúk, čiže vidí, že mu nič nie je zamlčiavané, dávaju vágne/prázdne formulácie štartujúce hru kto z koho.

Resume

Politický top-down zo strachu pred pravdou predstiera kontraktuálnu serióznosť. V skutočnosti kombinácia strach/predstieranie je lož. Pravdivosť znamená dávať zákazníkovi otvorene všetko, čo vieme - technical bottom up, vrátane priznávania limitácií, nedostatkov a chýb. Tie sú dôveryhodnou súčasťou snahy o najlepšie možné riešenie. Pravda je teda kombinácia transparentnosť/zodpovednosť.

Lessons learned

Architektúra pravdivých návrhov je zameraná na tvorbu najprehľadnejšej/najusporiadanejšej štruktúry, obsahujúcej všetky užitočné činnosti/vlastnosti – manažovateľnost, rozširovateľnosť, servisovateľnosť, atď. Iba vtedy vopred počíta s chybami a preto ak sa vyskytnú, vie ich rýchlo opravovať. Myslím si, že rýchle online opravovanie chýb na zákazníka pôsobí rovnako dôveryhodne, ako výkonnosť navrhovaného riešenia. Preto treba trvať na kontrahovaní architektúry, ktorá vopred pravdivo end to end informuje zákazníka o všetkom (cena/výkon, škálovateľnosť, riziká, chyby, atď.). Kontrahovaná pravdivosť je najlepšie PR.

1 Like