Autoform: Automatické dopĺňanie adries

Logickým doplnením Autoform je spraviť presne toto isté pre adresy. Register adries už máme takmer pripravený pre ekosystém (ďakujeme @Ernest_Walzel) druhý krok je spraviť konsolidovaný dataset a nad ním autoform na adresy. Hodilo by sa to vo všetkých formulároch kde sa vypĺňajú adresy.