Aplikačná a prevádzková podpora - informačný systém CEDVU 2016 - 2018

Obstarávateľ: Slovenská národná galéria
Predmet obstarávania: Aplikačná a prevádzková podpora - informačný systém CEDVU 2016 - 2018
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 13371 - IPS