Aplikacia eDoklady v SR

Spanieli (registracia turistov) maju aplikaciu, ktora cez kameru cita strojovy zapis na karticke, nemusia nic prepisovat, registracia majitelom byvania je tak doslova zalezitost 30 sekund za pouzitia aplikacie a potvrdenia. To snad dokaze hocijaka nudna aplikacia.

Ach iste. Mal som samozrejme na mysli celú šarádu s krypto ako píšeš.

Lenže na plavárni v skutočnosti nemusíš “predložiť doklad podľa zákona”. V množstve prípadov si prevádzkovateľ služby sám určuje pravidlá čo potrebuje a čo akceptuje.

Pevne verím, že aj unikátne slovenské riešenie bude postavené na otvorených štandardoch + bude k tomu dostupná nejaká štandardná overovacia metóda/nástroj.

Ak sa snáď pre online identitu viac rozšíri posielanie potvrdenia (EDIW, eDoklad ČR, MOÚ riešenie) namiesto štandardného SSO (eID, SvM) tak to bude ďalšie slovenské národné zúfalé špecifikum.

Úplne súhlasím. Podobne ani nikto nechce definovať ako majú fungovať vernostné kartičky v obchodoch. Jedno aj druhé sa môže pripojiť do takéhoto ekosystému, ale nie je to potrebné, lebo to sú už vyriešené veci. Zbytočne teraz robiť lepšiu google peňaženku.

Jasné, veď bez toho by to nefungovalo. To je len upozornenie, že konzumenti zväčša budú potrebovať niečo urobiť, napríklad zaintegrovať sdk do svojho riešenia. Možno je to opäť nosenie dreva do lesa (ako že edoklad nie je obrázok) a je to všetkým jasné. Len som sa snažil upozorniť, že to má svoju organizačnú stránku, že to nefunguje magicky, ak chce konzument dôverovať, tak potrebuje overovať a niečo pre to musí urobiť.

Nie som si istý, či rozumiem. Cieľom EDIW je definovať štandard použiteľný v EU. Bude nový, ale je normálne že vznikajú veci, keď sa riešia nové výzvy. Riešia sa v ňom technické, biznisové, ale aj právne otázky.

Radšej nový odsek, keďže je viac filozofický …
Keď som písal o národne špecifických riešeniach, je to o tom, že všetky sa snažia robiť na základe už známych vecí, dúfajú, že sa trafia do budúceho štandardu. A robia sa kompromisy, ako to mať použiteľné čo najskôr, ako potom čo najmenej prerábať, ako to mať bezpečné, ako to mať komfortné. Nie je ľahké zvážiť, čo sa oplatí, čo sú vyhodené peniaze. A niekedy sa aj môže časom ukázať, že rozhodnutie nebolo správne. Ale nerobiť nič? To dáva len istotu, že nič sa nezlepší. Navyše, ustrnutie v minulosti stojí peniaze na ušlých príležitostiach, ktoré okolité štáty s menším či väčším úspechom skúšajú. Treba hľadať balanc. Ako zamestnanec komerčnej firmy, mám určitý bias, napriek snahe byť objektívny, prezentujem istý pohľad.
V tomto by bolo dobré mať kvalitných ľudí na strane štátu, ktorí majú schopnosti, prehľad, niekedy robia aj chyby, ale s nadhľadom nás posuvajú nás vpred. A samozrejme, musia mať morálku.

https://www.lupa.cz/clanky/edoklady-prichazeji-proc-je-pouzivat-a-co-naopak-neumi/

DIA dostala zadání realizovat eDoklady v květnu 2023 a dodávku systému objednala u státního podniku NAKIT. Náklady dosud vynaložené na implementaci a spuštění eDokladů (mobilní aplikace a úpravy centrálních systémů) uvádí zástupci DIA na 10 milionů Kč.

Tak sa to robi!

BTW. tak 2 roky dozadu:

1 Like

Inak tusi niekto co sa stalo s projektom MOU? Napr. @vojtob. MOU malo robit nieco podobne, nie?

V MetaIS je zápis z posledného zasadnutia (2.11.2023)
Projekt: Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov (gov.sk)

Skopírované z pdf:

Rollout plán - MOU
• Vychádza z
• VO pre SLA_MOU v príprave, SP možné sfinalizovať do 3.11.2023. Optimistický scenár je mať zmluvu k 1.2.2024. Možné 
riešiť krátkym priamym zadaním ako mitigácia.
• Integrácia na NASES sa očakáva v priebehu dní, je ale KO kritérium pre plnú funkčnosť.
• Postupné napĺňanie MOU dátami, realizácia DoPU bez istoty v čase. Závisiac aj od podpory dodávateľa, relevantný objem 
dát môže byť v MOU až ku koncu roka.
• V krátkodobom horizonte v MOU nebudú doklady, ani služby tretích strán.
• Pre Go Live je nutná distribúcia cez Google a Apple story, po strate zodpovedného zdroja
• Pre splnenie KPI je nutné ísť v 2023 do produkcie aspoň v pilotnej prevádzke
• Plán
• Uzavretie dodávky ZoD po formálnej stránke (dokumentácia, akceptačné protokoly, MetaIS) - október
• Pridelenie rolí a práv pre MIRRI zam. (oZCS, oDK, oDE), refresh školení k schvaľovateľským procesom – november
• Príprava a spustenie pilotu – cca 20-30 zam., whitelisting na základe RV, november EoM
• Aktívny zber spätnej väzby a podnetov počas fungovania pilotu
• Problém: Do zazmluvnenia SLA partnera bude prostredie MOU len v provizórnom supporte. Navrhujeme ale akceptovať, 
nakoľko sa do Q1 rieši len obmedzený pilot.

https://twitter.com/agentura_dia/status/1748764975127027813

Toto je komunikacia keď sa niečo nepodarí.

Pamätáme si tiež otázku, že kde sa to bude dať použiť a bolo ticho. Čiže sa to vrátilo na dopracovanie. Obrázky takéto sme už všetci videli tisíc krát. Dokonca si pamätám ako za Pelleho došli z Rakúska a mali hotové riešenie a nič z toho nebolo tiež.

Asi by bolo lepšie, keby sa vyjadrilo priamo MIRRI, ale aspoň niečo napíšem.
V novembri, keď mal projekt končiť, tak bol síce plne funkčný v súlade so špecifikáciou, ale chýbali v ňom dáta. Hlavne nebola dohoda o údajoch z RFO, bez ktorých to nemá veľký zmysel.
Nedávno sa kliatba po skoro 3 rokoch prelomila, v MOU konečne pribúdajú údaje. Aktuálne je v pilotnej prevádzke, existuje white list, na ktorom je niekoľko (20?) používateľov. Neviem povedať, že presne kedy, ale verím, že keď už sú dáta (nie všetky, ale je tam viacero užitočných), pôjde čoskoro naozaj do produkcie a postupne sa bude ekosystém zväčšovať. S množinou dát, ktoré tam už sú, sa budú dať začať riešiť zaujímavé use cases.
Čo sa týka dokladov, z pohľadu MOU sú to len ďalšie údaje (teda fotka je trochu iná, ale určite nie showstoper :slight_smile: ), opäť treba mať dohodu na ich poskytnutí, urobiť legislatívu, aby bol tento elektronický doklad uznávaný a dorobiť podporu na jeho overovanie na strane významných konzumentov. Toto je veľmi prirodzené rozšírenie MOU, technicky to nie je ťažké, stačí sa rozhodnúť. Hovorili sme o tom napríklad na jarnej ITAPE v 2023, aj na jesennej, ukazovali funkčné riešenie.
Komplikáciou je, že je to politické rozhodnutie, s právno-organizačnými otázkami, kam sa ideme uberať, nie technické. Takže viac odpovedať neviem.

1 Like

ale veď ten čo nemá telefón chce aby tí čo ho majú ním vedeli všetko možné vybaviť … dal verejný prísľub, tka do neho treba búšiť …

https://crz.gov.sk/8922871-sk/2562024/

Z aktuálnej situácie vo vzťahu k vývoju sprístupňovania digitálnych dokladov v rámci Európskej únie vyplynula nevyhnutnosť doplnenia Zmluvy o nový modul Diela v podobe Modulu vizualizácie dokladov a/alebo potvrdení, ktorý predstavuje komplexnú funkcionalitu pre vizualizáciu vybraných datasetov údajov sprístupňovaných v Informačnom systéme Manažment osobných údajov prostredníctvom jeho mobilnej aplikácie. Zmena pôvodného dodávateľa nie je možná predovšetkým z technických dôvodov, keďže je nutné zabezpečiť interoperabilitu s existujúcim zariadením, službami a inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, preto by zmena dodávateľa spôsobila Objednávateľovi v danom čase významné ťažkosti, či dokonca podstatnú duplicitu nákladov. V danej súvislosti je potrebné predĺžiť platnosť a účinnosť Zmluvy, a to aj o obdobie súvisiacej Postimplementačnej podpory. Toto predĺženie umožní Objednávateľovi zabezpečiť ďalší rozvoj dotknutého informačného systému so zachovaním interoperability nového modulu a existujúceho technického riešenia, súčasne zvýši kvalitu používateľskej skúsenosti a vzhľadom na Postimplementačnú podporu bez finančného plnenia je výhodné aj z ekonomických dôvodov.

Dá sa toto čítať inak ako “vyrobili sme vendor lock a teraz budeme každý doklad vyrábať dodatkom k dielu”?

Toto už vyzerá byť Modus operandi dxc. Csru, oversi a po novom aj mou?

1 Like

No to by ma teda veľmi zaujímalo, že čo sú tieto nevyhnutné zmeny z eú, ktoré sa tu zjavili.