API a dáta Národnej sústavy povolaní

Do jednoho projektu by se mi hodily data nebo ještě líp API pro přístup k Národnej sústave povolaní - Register zamestnaní a Register kompetencií.
Tak hurá na to… data.gov.sk vyhledat “register” … není, “sústava” není, má to spravovat MPSVaR (ajajaj…) - nemá uvedeno.
Takže požádáme…
Podnet na zverejnenie údajov - Vyžaduje autentifikaci přes eID??? No ok, naštěstí mám…
Jméno ve formuláři uzamčené, budiž, příjmení smažeme, mejlík zadáme :-).
Názov: Národná sústava povolaní
Popis požadovaných údajov: "Žiadam o zvedejnenie “Národnej sústavy povolaní” v plnom rozsahu registrovaných dát a ich väzieb. Z ohľadom na neznalosť vnútornej štruktúry nie som schopný špecifikovať konkrétnejšie.
Navrhujem tiež sprístupnenie API a príslušného “integračného manuálu” na automatizovaný prístup k dátam registra."
Charakter žiadosti: verejná
Tématický okruh: Podnikanie a Ekonómia, Spoločnosť
Stretli ste sa s prekážkami pri získavaní údajov - nie
Predpokladané použitie údajov (povinné u OPEN data? K čemu???) - iné
Popis spôsobu použitia: v zmysle deklarácie účelu NSP (http://www.sustavapovolani.sk/vz_domov - výhody pre…)
Viete definovať benefity vyplývajúce zo zverejnenia údajov? V zmysle deklarácie výhod NSP (http://www.sustavapovolani.sk/vz_domov - výhody pre…).
Viete vyhodnotiť ekonomické a finančné benefity zverejnenia údajov? Keďže bol projekt financovaný z Eurofondov iste boli finančné benefity vyhodnotené. Príslušnú projektovú dokumentáciu sa mi nepodarilo vyhľadať.
Ak viete, kto je správcom požadovaných údajov, uveďte názov inštitúcie, resp. kontakt:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.
generálna riaditeľka Sekcie práce
Špitálska 4 - 6, 81643 Bratislava
Tel: +421 2 2046 1214
E-Mail: danica.lehocka@employment.gov.sk

Odesláno, uvidíme co se bude dít :slight_smile:

EDIT: Prý by se mělo dát o té žádosti veřejně hlasovat… kde? Tušíte někdo?