Analýza zverejňovania datasetov ústredných orgánov štátnej správy na portáli otvorených dát 2020

Je hotová Analýza zverejňovania datasetov ústredných orgánov štátnej správy na portáli otvorených dát 2020 (PDF a ODT).

Link na PDF

Informácia Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Pripomienkovanie beží do 25.6.2020. Posielajte na uvedený e-mail úradu, alebo mne. Každá pripomienka je vítaná.

1 Like