Ako obchádza Slovlex ten čo ho spravuje

Legislatívny proces návrhu zákonu o partneroch verejného sektora predložený do MPK v auguste sa na portáli Slovlex stále tvári, že predkladateľ, teda Ministerstvo spravodlivosti SR, stále vyhodnocuje MPK.

1 Like

Tak formálne podľa vyhodnotenia MPK v materiály na vláde sú všetky zásadné pripomienky ÚPVII akceptované, čiže nemali ste rozporové konanie. To je “v súlade so zákonom”, nie? :wink:

Ale teda na Slov-lexe si to jasné že mali aktualizovať.

Berem späť, dokonca ich aj vyhodnotili…:smiley: