Ako na investigatívu?

Ako na investigatívu?

Pri investigatíve štátnych projektov postupujeme štruktúrovane a systematicky. Snažíme najprv získať k projektu maximálne množstvo relevantných informácii. Ak dostaneme tip na konkrétny problém v projekte, snažíme sa to overiť a potvrdiť z verejne dostupných zdrojov.

Postup vyzerá nasledovne:

 1. K projektu založíme tému na platforme.
 2. Získame informácie k danému projektu (viď časť Čo potrebujeme vedieť k projektom)
 3. Z dokumentácie a verejne dostupných informácii, ktoré vieme vyzdrojovať spíšeme zaujímavé fakty do dokumentu, prípadne na fórum.
 4. Zhodnotíme, či sa tomu oplatí venovať (veľká zákazka, jasné porušenie pravidiel, systémový problém) a čo chceme dosiahnuť (projekt zastaviť, obstarávanie zrušiť, doplniť…, len informovať verejnosť, podať hlásenie na NKÚ, OLAF, presadiť opatrenie, ktoré by systémovým chybám zamedzilo…)
 5. Podľa toho, čo chceme dosiahnuť zvolíme spôsob presadzovania (lobing, medializácia, podanie na kontrolný orgán…)

Čo potrebujeme (nielen k IT) projektom?

 • Súťažné podklady a ponuky : Ak bolo verejné obstarávanie, treba dohladať zákazku vo vestníku verejného obstarávania, odtiaľ sú zaujímavé: hodnota zákazky, typ obstarávania, súťažné podklady a ponuky uchádzačov.
 • Zmluvy a dodatky : Najčastejšie sa dajú nájsť v centrálnom registri zmlúv alebo cez www.otvorenezmluvy.sk
 • Štúdia uskutočniteľnosti, CBA : Ak ide o velký projekt z európskych peňazí zvykne mu predchádzať štúdia uskutočniteľnosti, kde by mala byť Cost-Benefit Analýza. Nejaké z OPISu sa dajú nájsť tu
 • Žiadosť o NFP, Zmluva o NFP : Žiadosť o nenávratný finančný príspevok a zmluva o NFP sa dajú väčšinou nájsť na sídlach úradov a zmluvy v centrálnom registri zmlúv. Pre projekty nového programovacieho obdobia pomôže ITMS2014+.
 • Detailná funkčná špecifikácia : Treba cez infožiadosť.
 • Akceptačné protokoly : Treba cez infožiadosť.

Ak niečo neviete nájsť, dá sa informácia vyžiadať cez infožiadosť. My používame aplikáciu chcemvedieť.sk, je jednoduchá a sleduje lehoty. Platí zásada, že dokumenty si treba vždy žiadať so všetkými prílohami. Bývajú tam najzaujímavejšie informácie.

Nechceme však zbytočne zaťažovať úrady zbytočnými infožiadosťami, ktoré sa dajú verejne dohľadať.

Čo hľadať v IT projektoch

Ako rýchly prehľad toho čo je cieľom projektu si väčšinou stačí prečítať manažérske zhrnutie v štúdii uskutočniteľnosti. Naopak výborným zdrojom konkrétnych informácii sú väčšinou prílohy. Obsahujú nakúpený hardvér, hodinové sadzby, služby, ktoré má cieľový informačný systém poskytovať, atď. Hľadáme rozpory, či nebola vynechaná nejaká jasná alternatíva, či cost-benefit analýza dáva zmysel.

Príklady

Pozri si napríklad diskusiu k registru a identifikátoru právnických osôb a aký blog z toho nakoniec vypadol.

Ak máte nápad ako tento návod zlepšiť, napíšte komentár alebo smelo editujte - toto je wiki.

4 Likes