About the Zodpovedné riadenie IT projektov category

Návrhy a riešenia pre zlepšenie riadenia IT služieb v štátnej správe. Procesy riadenia programu, dodávky a prevádzky. Ľudské kapacity na strane štátu a vzťahy dodávateľov s partnermi.

Primárnym cieľom je zlepšiť riadiace procesy, nie nevyhnutne obsah programu (ktorý pokrývajú skôr ostatné kategórie)

Návrhy vytvárajte ako samostatné témy v tejto kategórii.