7. narodeniny Slovensko.Digital

Takáto skvelá atmosféra bola minulý štvrtok v The Spot, kde sme oslavovali svoje 7. narodeniny.

Po našej krátkej prezentácii zazdieľal @mtruban aké to bolo, keď pred siedmimi rokmi Slovensko.Digital zakladali a čo si vtedy písali s @jsuchal

Ďakujeme všetkým, ktorí ste oslavovali s nami, ako aj za vaše priania, ktoré pre SD máte do budúcna. :blush:

Taktiež ďakujeme EDO-KIN, ktorý nám prichystali chutný catering a Central Restaurant “Starý Šmakovec” za zabezpečenie pivného režimu.

Tradične sme rozdali aj ocenenia za uplynulý rok, tým najaktívnejším na našej Platofrme a tiež dobrovoľníkom z komunity. Kto si diplom neprevzal, má ho u nás odložený :wink:

:black_small_square: OCENENIA Platforma 2022 :trophy: :black_small_square:

Networker roka (dostal najviac odpovedí)
@robert.kuchar

Stalker roka (strávil 13 hodín čítaním) + Slniečkár roka (rozdal najviac lajkov)
@Vladimir_Kralik

Komentátor roka (rozdal najviac odpovedí) + Miláčik publika (dostal najviac lajkov)
@Jody

Prokrastinátor roka (najviac návštev na Platforme za rok)
@Lukas_Jankovic

Autor najpopulárnejšej témy (Modernizácia ÚPVS – UX stratégia a podnety)
@Taja

Autor najdlhšej témy
@Jozef_Ivanic

:black_small_square: OCENENIA Dobrovoľníci/Komunita 2022 :trophy: :black_small_square:

za prácu na projekte Priznanie.Digital
@Julius_Retzer
@Tomas_Makan1
@ Michal Vavrinec
@Branislav_Welter

za pomoc pri tvorbe návodu a aplikácie (Zápis rodného čísla spoločníkov do ORSR)
@ MSSR
@ Anasoft

za spoluprácu na projekte Lepšie služby (pomoc pri riešení podnetov)
@ Andrea Ubrežiová (MIRRI)
@ Ján Goffa (NASES)

Úrad roka 2022
@Magistrát BA @PetraDz

8 Likes

Gratulujem všetkým oceneným ! :page_with_curl::trophy:

1 Like

toto sedí :joy:

1 Like

Kam pošleme diplom?

na email :slight_smile:

To by sme museli zaručenú konverziu spraviť. :sweat_smile:

3 Likes

@jsuchal bud konečne prvý, kto využije priamo paragraf 35, odstavec 1 (lebo aj také je v Zákone): … Veď nepotrebujeme riešiť právne účinky diplomu … :wink:

ŠTVRTÁ ČASŤ
KONVERZIA

§ 35
Konverzia a zaručená konverzia
(1)
Konverzia je postup, pri ktorom je celý, bežne zmyslami vnímateľný, informačný obsah pôvodného
a) elektronického dokumentu transformovaný do novovzniknutého dokumentu v listinnej podobe,
b) dokumentu v listinnej podobe transformovaný do novovzniknutého elektronického dokumentu,
c) elektronického dokumentu transformovaný do novovzniknutého elektronického dokumentu.

(2)
Zaručenou konverziou je konverzia s cieľom zachovania právnych účinkov pôvodného dokumentu a jeho použiteľnosti na právne úkony vykonaná postupom pre zaručenú konverziu podľa štvrtej časti.

To ale podceňujes právne následky takéhoto diplomu!!!

2 Likes

Môžete sem:
FinStat s.r.o.
Plynárenská 7B,
82109 Bratislava

Mandátny cert mám ready. Len teda neviem, aký právny účinok chceme zachovať :slight_smile:

1 Like