6 simple rules autonómnej spolupráce

Na otestovanie

6 jednoduchých pravidiel integrácie autonómie a spolupráce

Myslím, že o toto sa treba snažiť úplne systematicky. Vytvárame tým prostredie, ktorým sa vytvárame.