31. RZ-MFSR-Program implementácie informačného systému registra dávok

Ďalší z reformných zámerov, ktoré si určite zaslúžia pozornosť.
http://www.minv.sk/?predlozene-na-schvalenie&subor=262884

Cieľ
Hlavným cieľom plánovanej reformy pod vedením MF SR je vytvorenie bilančného účtu
platieb všetkých fyzických a právnických osôb v Slovenskej republike voči verejnému
sektoru a naopak. Zámerom vytvorenia bilančného účtu je zefektívnenie výdavkov
štátneho rozpočtu.

Podľa kontextu reformy sa len rozbiehame:

Pripomienky spisujeme sem: https://docs.google.com/document/d/1DTBc7mlovW4C4aMbn-p8hC4A1qu62yW7oV-kqJLG_3k/edit?usp=sharing

Za Slovensko.Digital sme poslali tieto pripomienky:
RZ 31 - Register davok - pripomienky.rtf (81.2 KB)

1 Like

Reformný zámer MFSR stiahlo zo schvaľovania.

1 Like