17. výročie súdneho manažmentu na Slovensku

Priatelia, keďže je čas bilancovania dávam vám do pozornosti, že tento rok to bude už 17 rokov od spustenia a následnej realizácie projektu sudny manažment.

Projekt sa začal v júni 1999 v rámci spolupráce Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, vlády Švajčiarskej konfederácie a jej Ministerstva pre justíciu a políciu.

Práce na projekte navrhla nášmu ministerstvu švajčiarska strana. Zmysluplnými doplnkami k organizačnému skúmaniu sú projekty používania strong textmoderných informačných techník, ako aj medzinárodné skúsenosti v oblasti súdnej správy (Court Management).

Pri definícií pojmu súdny manažment by som sa oprel aj o prezentáciu Daniela Lipšica na konferencií Itapa 2005, kde vymedzil ako základné ciele projektu súdny manažment: optimalizácia práce na súdoch, informatizácia súdnictva, boj proti korupcií.

Projekt Súdny manažment je vývojový projekt s cieľom zmeniť organizáciu práce súdu, odbremeniť sudcu od administratívnej práce a vytvoriť mu podmienky pre rozhodovaciu činnosť. Nový organizačný systém práce podporený vhodnými technickými zariadeniami vytvára okrem pôvodného zámeru – zrýchlenie súdneho konania aj dobré pracovné prostredie na súdoch. Transparentné prideľovanie súdnych prípadov zákonnému sudcovi náhodným výberom má významný protikorupčný efekt a zvyšuje dôveryhodnosť súdov.

kto chce vedieť viac: http://ejustice.cz/sudny-manazment-na-slovensku-2-zaciatok-projektu

ešte lepšie články sú v archíve na sme.sk pre ilustráciu http://www.sme.sk/c/90456/sudcov-je-vela-ale-su-zle-vybaveni.html

Spomínam na skvelý “brainstorming” v kuchyni o náhodnom pridelovani prípadov. Najlepšie nápady vznikaju v kuchyni :slight_smile:

2 Likes