12. výročie členstva SR v EÚ

Dublin 1.5.2004 - SR riadným členom EÚ

Deň v kabinete podpredsedu Európskej komisie rok 2009

Verejné vypočutie komisára pred zvolením do funkcie

Europe, from war to peace

a niečo o zakladateľoch a dôvodoch založenia EÚ

Verdun 1984 - Mitterrand (prezident FR) a Kohl (kancelar DE)