100-tisícovú pokutu za nákup telekomunikačných služieb potvrdil ÚVO. Rezort