RastoJanac

RastoJanac

konzultant pre strategický manažment IT služieb
predseda správnej rady združenia itSMF Slovensko