Zmeny v autorizácii elektronickej úradnej komunikácie

Do PS2 prišiel návrh na nový štandard pre autorizáciu klikom: